Newsletter

Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE TĚCHTO STRÁNEK O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klépierre Praha, s.r.o. jako provozovatel těchto internetových stránek (dále jen provozovatel) prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů a to v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používaní základní části internetových stránek provozovatele není podmíněno poskytnutím osobních údajů. Některé funkce nebo aplikace, které jsou součástí marketingových aktivit provozovatele, jsou uživatelům zpřístupněny pouze po přihlášení do systému pod svým zvoleným jménem-přezdívkou-nicknamem a zvoleným heslem. Podmínkou pro získání takového přístupu a hesla je registrace uživatele do systému provozovatele, tzn. Sdělení některých osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje budou získávány, zpracovávány, aktualizovány a používány výhradně v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a slouží výhradně pro marketingové účely provozovatele, rozvíjení služeb pro uživatele a pro zajištění komunikace mezi provozovatelem a uživatelem. Použití osobních údajů provozovatelem nebude v konfliktu s právním řádem ani zájmy uživatelů. Provozovatel bude shromažďovat, zpracovávat, aktualizovat a používat osobní údaje pouze se souhlasem uživatele. Provozovatel může shromažďovat, zpracovávat, aktualizovat a používat osobní údaje mezi než patří jméno, adresa, telefonní číslo, email a datum narození uživatele. Provozovatel může také shromažďovat údaje o návštěvě uživatele na internetových stránkách provozovatele, zejména počet přístupů, doba strávená na internetových stránkách, seznam prohlížených podstránek nebo výsledky a statistické výstupy v soutěžích a anketách.
Provozovatel může používat osobní údaje za účelem poskytování služeb uživatelům a může na jejich základě vytvářet analýzy o tom, jak uživatelé služby využívají. Provozovatel může uživatele kontaktovat s dotazy ohledně rozvoje služeb a v rámci speciálních marketingových a propagačních akcí a to poštou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS, e-mailu a Internetu. Tyto zaslané informace mohou mít povahu obchodního sdělení.
Provozovatel může uživatelům poskytovat informace o produktech a službách třetích stran, které ke spolupráci důkladně prověřil a vybral a může uživatelům zaslat propagační a marketingové informace o těchto vybraných třetích stranách, aniž by těmto třetím stranám poskytoval osobní údaje uživatelů. Tyto zaslané informace mohou mít povahu obchodního sdělení.
Provozovatel neprodá ani nepředá osobní údaje uživatelů třetím stranám pokud k tomu nezíská souhlas uživatelů. Provozovatel si musí takový souhlas vyžádat adekvátním způsobem.
Před tím, než poskytnete svoje osobní údaje, přečtěte si toto prohlášení provozovatele. Tím, že poskytnete provozovateli svoje osobní údaje projevujete souhlas s pravidly zde obsaženými. Uživatel může provozovatele kdykoli kontaktovat za účelem zjištění, jaké osobní údaje o jeho osobě provozovatel shromažďuje a také s tím, aby jeho osobní údaje odstranil ze systému vytvořeného pro marketingové a propagační účely nebo aby je aktualizoval. Uživatel může provozovatele kontaktovat poštou na adrese Klépierre Praha, s.r.o., Obchodní centrum Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 nebo elektronicky na e-mail plazanovodvorska@segece.cz. Uživatel může stejným způsobem ukončit nebo přerušit zasílání obchodních sdělení provozovatele.
Seznam zpracovatelů osobních údajů:
Subjekty, které pro provozovatele shromažďují, zpracovávají a aktualizují osobní údaje uživatelů.
KLEPIERRE, 26 boulevard des Capucines, CS 20062, 75009 PARIS, FRANCE, tel : + 33 (0)1 40 67 57 40

#JustAsk

Odpovíme
během hodiny
na našem facebooku

Položte vaši otázku
Otevírací doba

Otevírací doba nákupní galerie
denně od 9 do 21 hodin

Telefon : +420 225 437 100
> Kontaktujte nás

Top